Chuẩn hóa lưu tro cốt tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Ngày nay, việc hỏa táng và lưu giữ tro cốt là một hình thức văn minh, tiết kiệm, được nhiều nước trên thế giới lựa chọn. Phần lớn, tro cốt sau khi hỏa táng được cho vào bình chứa và mang đi gửi tại chùa. Lưu giữ tro cốt không...

Đăng ký tại đây

Quý gia đình xin để lại thông tin