Luận về thần trùng hay còn gọi là trùng tang khi đã mai táng

Ngày nay, trong dân gian vẫn truyền tụng với nhau những trường hợp chết phạm vào trùng tang liên táng hết sức đau thương. Dưới đây là một số thông tin luận về thần trùng. Ý nghĩa của thần trùng  Ý nghĩa của từ Thần Trùng, thần có nghĩa là...

Đăng ký tại đây

Quý gia đình xin để lại thông tin